لامپ هالوژن

لامپ اسلیت , لامپ سیالتیک , لامپ میکروسکوپ که برای دستگاه های پزشکی  مورداستفاده قرار میگیریدکه عمدتا ازخانواده لامپ هالوژن میباشد باید دارای ویژگیهایی باشد:

نور لامپ باید به اندازه کافی درخشنده و روشن باشد ودرعین حال اینقدر گرم نباشد که بافت بدن بیمار اسیب برساند. شرکت های هوسوبوشی , یوشیو ,اسرام از برترین های این شاخه از لامپ تخصصی میباشند. در قسمت لامپ میکروسکوپ  انواع   لامپ بغل جیوه ,لامپ پشت جیوه ,لامپ سرجیوه به صورت لامپ دوکنتاکت ولامپ خاری تولید میشوند که عموما ژاپنی هستنند. لامپ بغل جیوه در ولتاژ 220 و 110 ولت با حباب گرد وکشیده دارای تنوع وات واندازه مختلفی است.

درحال حاضر لامپ های هالوژن اسرام به دلیل اینکه مقرون به صرفه هستند واندازه و وزن کوچکی دارند و نویز الکترو مغناطیسی ایجاد نمی کنند و در روشنایی صنعت پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند.ازمعروف ترین لامپ های این گروه لامپ چراغ سیالتیک ولامپ اسلیت میباشد. لامپ اسلیت در دستگاه معاینه اسلیت قرار میگیرد واین دستگاه با بزرگنمایی چشم به میزان دلخواه امکان مغاینه رابسیار راحت نموده است. لامپ اسلیت در واتهای 20 و30 تولید شده و لامپ اسلیت اسرام بهترین کیفیت ممکن را داراست. یکی دیگر از انواع لامپ اسلیت لامپ 6v 4.5 A شرکت هوسوبوشی است. لامپ حلقه دار 6ولت 4.5 امپر هوسوبوشی عموما در دستگاه اسلیت تاپ کان مورد استفاده قرارمیگیرد. 

مصارف لامپ های هالوژن پزشکی و ازمایشگاهی :

1-لامپ هالوژن6 وات 10 وات سوزنی قابل استفاده در میکروسکوپ ها , فتومتر

2-لامپ هالوژن 24 ولت 20 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های پزشکی ,صنعتی

3-لامپهای هالوژن 6ولت 20 وات حلقه دار استفاده در دستگاه های  چشم پزشکی- اسلیت لمپ

4-لامپهای هالوژن 6ولت 20 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های پزشکی.

5-لامپهای هالوژن 6ولت 30 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های پزشکی خصوصا میکروسکوپ

6-لامپهای هالوژن  12ولت 20 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های پزشکی خصوصا فتومتر ومیکروسکوپ

7-لامپهای هالوژن  12ولت 30 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های چشم پزشکی.

8- لامپهای هالوژن  12ولت 30 وات حلقه دار سوزنی جهت استفاده در دستگاه های چشم  پزشکی- اسلیت لمپ

9-لامپهای  هالوژن  24ولت 50 وات سوزنی جهت استفاده در میکروسکوپ ها - سیالتیک

10-لامپهای هالوژن  12ولت 100 وات کاسه ای جهت استفاده در دستگاه های پزشکی ,اندوسکوپی ,میکروسکوپ ,سیالتیک

11-لامپهای هالوژن 15ولت 150 وات کاسه ای جهت استفاده در دستگاه های پزشکی- آندوسکوپی

12-لامپهای هالوژن24ولت 150 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های پزشکی خصوصا چراغ سیالتیک.

13-لامپهای هالوژن 6ولت 4.5 آمپر جهت استفاده در دستگاه های اسلیت پزشکی.

14- لامپهای هالوژن 230ولت 30 وات بغل جیوه جهت استفاده در دستگاه های پزشکی.

15- لامپهای هالوژن 8 ولت 50 وات کاسه ای قابل استفاده در دستگاه پزشکی .

16-لامپ هالوژن 8 ولت 50 وات کاسه کوچک قابل استفاده در دستگاه پزشکی وازمایشگاهی

17-لامپ هالوژن 8 ولت 20 وات کاسه کوچک قابل استفاده در دستگاه پزشکی

18-لامپ هالوژن 10 ولت 50 وات کاسه ای قابل استفاده در میکروسکوپ ها.

19-لامپ هالوژن 10 ولت 52 وات کاسه ای قابل استفاده در میکروسکوپ ها.

20-لامپ هالوژن14 ولت 35 وات کاسه ای قابل استفاده در دستگاه های پزشکی -لایت کیور

21- لامپ هالوژن12 ولت 75 وات کاسه ای قابل استفاده در دستگاه های پزشکی- لایت کیور

22- لامپ هالوژن12 ولت 75 وات کاسه ای پایه سوزنی قابل استفاده در دستگاه های پزشکی

23- لامپ هالون 10 ولت 52 وات کاسه ای لایت کیور

24- لامپ هالوژن 21 ولت 150 وات کاسه ای -میکروسکوپ 

25- لامپ هالوژن 24 ولت 250 وات کاسه ای - آندوسکوپی , میکروسکوپ

26- لامپ هالوژن 22.8 ولت 50 وات سوزنی - دستگاه سیالتیک

27- لامپهای هالوژن 22.8 ولت 80 وات سوزنی - دستگاه سیالتی

28- لامپهای هالوژن 36 ولت 400 وات سوزنی قابل استفاده در دستگاه های پزشکی

29- لامپهای هالوژن 12 ولت 55 وات سیم دار و حلقه دار مخصوص یونیت دندان پزشکی

30- لامپهای  هالوژن 24 ولت 70 وات سیم دار وحلقه دار مخصوص یونیت دندان پزشکی

 

لامپ هالوژن پزشکی         لامپ هالوژن پزشکی            لامپ فتومتر          لامپ هالوژن پزشکی            لامپ هالوژن پزشکیلامپ اسلیت     لامپ میکروسکوپ نیکون

 

 

 

شرکت سازنده پایه وات ولتاژ
OSRAM G4 10 6
OSRAM G4 20 6
OSRAM G4 30 6
OSRAM G4 20 12
OSRAM PG22 30 12
OSRAM 3,G5 75 12
OSRAM 35,GZ6 100 12
OSRAM 35,GY6 100 12
OSRAM 35,GZ6 150 15
OSRAM 35,G6 150 15
OSRAM 35,G6 150 24
OSRAM 35,G6 250 24
OSRAM 3,GX5 250 24
OSRAM G4 20 24
OSRAM 35,GY6 50 24