متال هالید

لامپ متال در زمینه اکواریوم از12000 کلوین شروع میشود تا 20000 کلوین که این دمای نور و کلیوین مخصوص اب شور و جلبک اب شورو اکواریم پلنت  میباشد. لامپ متال کلوین داریا لامپ  اکواریم پلنت یا لامپ اکواریم کلوین بالا امروزه نقش مهمی در پرورش وتکثیر انواع ماهی وابزیان تزیینی دارد. دمای رنگ مناسب لامپ اکواریم نقش مهمی در رشد ونمو گیاهان وماهیان دارد. لامپ اکواریم امروزه به صورت فلورسنت نیز تولید وعرضه میشود.بدیهی است نور مناسب میبایست از طیف نوری استاندارد بهره مند باشد تا رشد ونمو برای جانوران وابزیان بدرستی صورت بگیرد. لامپ کلوین بالا این نیاز رابه خوبی برطرف میکند.لامپ کلوین دار اکواریم امروزه بصورت فلورسنت نیز تولید میشود.لامپ های کلوین دارامروزه مصرف گسترده ای پیدا کرده وبسیار رایج است.فروش لامپ کلوین دار بقدری گسترش یافته که انواع تقلبی ان نیز به مصرف کننده عرضه میشود همچنین لامپ های ال ای دی که فقط جنبه روشنایی عمومی دارد رانیز بجای لامپ کلوین دار بوسیله سودجویان به مشتری فروخته میشود.

 

لامپ کلوین دار اکواریم

شرکت سازنده پایه کلوین وات
BLV RX7s 12000 150
BLV RX7s 14000 150
BLV RX7s 20000 150